HANKA TOP SP Z O O (Legnica)

KRS: 0000025966

NIP: 6912175117

REGON: 390938971

HANKA TOP SP Z O O KRS: 0000025966 NIP: 6912175117 REGON: 390938971
Numer NIP: 6912175117
Numer REGON: 390938971
Numer KRS: 0000025966
Nazwa: HANKA TOP SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z 1-3 OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-09-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-03-05
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-03-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pocztowa 7
Kod pocztowy: 59-220
Miasto: Legnica
Gmina: Legnica
Powiat: Legnica
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street