H CEGIELSKL TRANSCEL SP Z O O (KRS: 0000018381)

KRS: 0000018381

NIP: 7831509626

REGON: 639576745

H CEGIELSKL TRANSCEL SP Z O O KRS: 0000018381 NIP: 7831509626 REGON: 639576745
Numer NIP: 7831509626
Numer REGON: 639576745
Numer KRS: 0000018381
Nazwa: H CEGIELSKL TRANSCEL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM:DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 28 Czerwca 1956 r. 223/229
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.hcp.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42259900 Ogólne składowanie i magazynowanie
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane
  • 73891305 Usługi celne

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 631 Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
  • 6342 Maklerstwo, pośrednictwo celne, składy celne
  • 7412 Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe
  • 75114 Służby celne