"GRUPPA STADION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radom)

KRS: 0000288152

NIP: 7962806106

REGON: 141067064

"GRUPPA STADION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288152 NIP: 7962806106 REGON: 141067064
Numer NIP: 7962806106
Numer REGON: 141067064
Numer KRS: 0000288152
Nazwa: "GRUPPA STADION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOPWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Żeromskiego 94
Kod pocztowy: 26-600
Miasto: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.lofty.radom.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15210000 Budowa domów jednorodzinnych
  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 87419902 Zarządzanie w budownictwie

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 7021 Wynajem własnej lub dzierżawionej nieruchomości