"GRUPA ZAMATEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000290613

NIP: 7292636397

REGON: 100425682

"GRUPA ZAMATEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290613 NIP: 7292636397 REGON: 100425682
Numer NIP: 7292636397
Numer REGON: 100425682
Numer KRS: 0000290613
Nazwa: "GRUPA ZAMATEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU , A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 22 415 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rozległa 11
Kod pocztowy: 93-481
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 17.15.Z Produkcja przędzy z jedwabiu oraz włókien chemicznych
 • 17.16.Z Produkcja nici do szycia
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
 • 17.40.A Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej
 • 17.60.Z Produkcja dzianin
 • 17.72.Z Produkcja odzieży dzianej
 • 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 52.31.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.33.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.10.H Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.20.I Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC

 • 65140000 Administratorzy budynków mieszkalnych