GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "KRZYMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ruda Śląska)

KRS: 0000291435

NIP: 6412434053

REGON: 240782590

GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "KRZYMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291435 NIP: 6412434053 REGON: 240782590
Numer NIP: 6412434053
Numer REGON: 240782590
Numer KRS: 0000291435
Nazwa: GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "KRZYMYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wyzwolenia 150
Kod pocztowy: 41-707
Miasto: Ruda Śląska
Gmina: Ruda Śląska
Powiat: Ruda Śląska
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.krzymyk.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
  • 01.30.Z Rozmnażanie roślin
  • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
  • 51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
  • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01241 Chów drobiu
  • 15121 Ubój, przetwórstwo i produkcja drobiu