GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Mełno)

KRS: 0000288937

NIP: 8762376541

REGON: 340364061

GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288937 NIP: 8762376541 REGON: 340364061
Numer NIP: 8762376541
Numer REGON: 340364061
Numer KRS: 0000288937
Nazwa: GRUPA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 1/---
Kod pocztowy: 86-330
Miasto: Mełno
Gmina: Gruta
Powiat: grudziądzki
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 15.41.Z Produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów
 • 15.42.Z Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 15.92.Z Produkcja alkoholu etylowego
 • 51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
 • 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 51.21.Z Transport lotniczy towarów
 • 51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.88.Z Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 71.31.Z Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych

Klasyfikacja SIC

 • 50490000 Urządzenia specjalistyczne, niesklasyfikowane