"GRUPA - MERAMONT" SP Z O O (Września)

KRS: 0000005805

NIP: 7891499423

REGON: 630988825

"GRUPA - MERAMONT" SP Z O O KRS: 0000005805 NIP: 7891499423 REGON: 630988825
Numer NIP: 7891499423
Numer REGON: 630988825
Numer KRS: 0000005805
Nazwa: "GRUPA - MERAMONT" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-10-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-11-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kościuszki 14
Kod pocztowy: 62-300
Miasto: Września
Gmina: Września
Powiat: wrzesiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.meramont.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36290000 Elektryczna aparatura przemysłowa, niesklasyfikowana
  • 36299900 Aparatura elektryczna przemysłowa, poza klasyfikacją
  • 39999909 Artykuły i wyposażenie doku, przemysłowe