"GRUPA G 7" SP Z O O (Pruszków)

KRS: 0000021536

NIP: 5342011587

REGON: 012949195

"GRUPA G 7" SP Z O O KRS: 0000021536 NIP: 5342011587 REGON: 012949195
Numer NIP: 5342011587
Numer REGON: 012949195
Numer KRS: 0000021536
Nazwa: "GRUPA G 7" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1/ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZES ZARZĄDU 2/ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Staszica 1
Kod pocztowy: 05-800
Miasto: Pruszków
Gmina: Pruszków
Powiat: pruszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 16239904 Budowa rurociągu

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane