GRUPA DORADZTWA STRATEGICZNEGO SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000005644

NIP: 5261037588

REGON: 011241732

GRUPA DORADZTWA STRATEGICZNEGO SP Z O O KRS: 0000005644 NIP: 5261037588 REGON: 011241732
Numer NIP: 5261037588
Numer REGON: 011241732
Numer KRS: 0000005644
Nazwa: GRUPA DORADZTWA STRATEGICZNEGO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-08-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-09-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wąwozowa 6
Kod pocztowy: 02-796
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.gds.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73110000 Agencje reklamowe
  • 73190000 Usługi reklamowe, niesklasyfikowane
  • 73199900 Usługi reklamowe
  • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu

Klasyfikacja EKD

  • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem
  • 744 Reklama