GRUPA ARSKOM SP Z O O (Gdynia)

KRS: 0000291009

NIP: 5862204536

REGON: 220494718

GRUPA ARSKOM SP Z O O KRS: 0000291009 NIP: 5862204536 REGON: 220494718
Numer NIP: 5862204536
Numer REGON: 220494718
Numer KRS: 0000291009
Nazwa: GRUPA ARSKOM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-10-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Świętojańska 44
Kod pocztowy: 81-393
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.arskom.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym
  • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 65529901 Udziałowcy gruntów oraz developerzy

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 75126 Administrowanie sprawami budownictwa mieszkaniowego