GROT SP Z O O (Przybiernów)

KRS: 0000291339

NIP: 8560000241

REGON: 005431868

GROT SP Z O O KRS: 0000291339 NIP: 8560000241 REGON: 005431868
Numer NIP: 8560000241
Numer REGON: 005431868
Numer KRS: 0000291339
Nazwa: GROT SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-11-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-12-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Brzozowo 27
Kod pocztowy: 72-110
Miasto: Przybiernów
Gmina: Przybiernów
Powiat: goleniowski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  • 51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
  • 74.15.Z Działalność holdingów
  • 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała
  • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 2681 Produkcja artykułów ściernych
  • 526222 Handel obwoźny i okrężny artykułami przemysłowymi