"GRAŻYNA" SP Z O O (Krotoszyn)

KRS: 0000018030

REGON: 251022139

"GRAŻYNA" SP Z O O KRS: 0000018030 REGON: 251022139
Numer REGON: 251022139
Numer KRS: 0000018030
Nazwa: "GRAŻYNA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU -W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI REGULUJĄ PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZAD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-11-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-12-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ceglarska 1
Kod pocztowy: 63-700
Miasto: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn
Powiat: krotoszyński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42140000 Lokalny transport samochodowy z magazynowaniem
  • 42149900 Lokalny handel zamienny z magazynowaniem
  • 87219900 Rachunkowość, księgowość i rewizje ksiąg

Klasyfikacja EKD

  • 19 Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia
  • 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
  • 5116 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia, artykułów skórzanych
  • 70 Obsługa nieruchomości
  • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
  • 7031 Działalność agencji obsługi nieruchomości
  • 721 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego