GOSPODARSTWO ROLNE EKO SP Z O O (Wołczyn)

KRS: 0000007959

NIP: 7511552069

REGON: 531535402

GOSPODARSTWO ROLNE EKO SP Z O O KRS: 0000007959 NIP: 7511552069 REGON: 531535402
Numer NIP: 7511552069
Numer REGON: 531535402
Numer KRS: 0000007959
Nazwa: GOSPODARSTWO ROLNE EKO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: -SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, -DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, -PEŁN
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-09-01
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dworcowa 36
Kod pocztowy: 46-250
Miasto: Wołczyn
Gmina: Wołczyn
Powiat: kluczborski
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street