GÓRAŻDŻE TRANS SP Z O O (KRS: 0000022758)

KRS: 0000022758

NIP: 7561424391

REGON: 531188107

GÓRAŻDŻE TRANS SP Z O O KRS: 0000022758 NIP: 7561424391 REGON: 531188107
Numer NIP: 7561424391
Numer REGON: 531188107
Numer KRS: 0000022758
Nazwa: GÓRAŻDŻE TRANS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PISM DO NIEJ SKIEROWANYCH I ODBIORU KORESPONDENCJI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZOBOWIĄZANIE N
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cementowa 1
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.gorazdze.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42139901 Samochody, transport i dostawy
  • 42139902 Transport materiałów budowlanych
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy