GÓRAŻDŻE TRADE SP Z O O (KRS: 0000004038)

KRS: 0000004038

NIP: 7561004803

REGON: 531044182

GÓRAŻDŻE TRADE SP Z O O KRS: 0000004038 NIP: 7561004803 REGON: 531044182
Numer NIP: 7561004803
Numer REGON: 531044182
Numer KRS: 0000004038
Nazwa: GÓRAŻDŻE TRADE SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-04-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-05-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Cementowa 1
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.gorazdze.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy