GÓRABET SP Z O O (Opole)

KRS: 0000008774

NIP: 7540010218

REGON: 530899929

GÓRABET SP Z O O KRS: 0000008774 NIP: 7540010218 REGON: 530899929
Numer NIP: 7540010218
Numer REGON: 530899929
Numer KRS: 0000008774
Nazwa: GÓRABET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: O ILE ZARZĄD SKŁADAŁ SIĘ BĘDZIE Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-09-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-10-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Traugutta 5
Kod pocztowy: 45-667
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 32729900 Wyroby z betonu
  • 32729903 Materiały do układania nawierzchni z prefabrykowanego betonu

Klasyfikacja EKD

  • 2661 Produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa
  • 51532 Sprzedaż hurtowa niedrewnianych materiałów budowlanych