GOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ W RUTCE TARTAK (Rutka-Tartak)

KRS: 0000017979

REGON: 790172700

GOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ W RUTCE TARTAK KRS: 0000017979 REGON: 790172700
Numer REGON: 790172700
Numer KRS: 0000017979
Nazwa: GOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ W RUTCE TARTAK
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2001-08-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2001-08-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Górna 2 /3
Kod pocztowy: 16-406
Miasto: Rutka-Tartak
Gmina: Rutka-Tartak
Powiat: suwalski
Województwo: PODLASKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street