GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Głuchołazy)

KRS: 0000000728

NIP: 7551564127

REGON: 531275740

GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000000728 NIP: 7551564127 REGON: 531275740
Numer NIP: 7551564127
Numer REGON: 531275740
Numer KRS: 0000000728
Nazwa: GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 3 900 650
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gen. Andersa 32
Kod pocztowy: 48-340
Miasto: Głuchołazy
Gmina: Głuchołazy
Powiat: nyski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.gzp.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 17.12.Z Produkcja papieru i tektury
 • 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 64.91.Z Leasing finansowy
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 21111 Produkcja bielonej, półbielonej i nie bielonej celulozowej masy papierowej