"GEDIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nowa Sól)

KRS: 0000023805

NIP: 5262161089

REGON: 012968152

"GEDIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000023805 NIP: 5262161089 REGON: 012968152
Numer NIP: 5262161089
Numer REGON: 012968152
Numer KRS: 0000023805
Nazwa: "GEDIA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 10 702 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Staszica 2
Kod pocztowy: 67-100
Miasto: Nowa Sól
Gmina: Nowa Sól
Powiat: nowosolski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: www.gedia.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
  • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
  • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
  • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Klasyfikacja SIC

  • 34490000 Różne wyroby metalowe
  • 37140000 Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych

Klasyfikacja EKD

  • 285 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; ogólna inżynieria mechaniczna
  • 3431 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
  • 503 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych