GE POWER CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kłodzko)

KRS: 0000022829

NIP: 8831593136

REGON: 890685081

GE POWER CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022829 NIP: 8831593136 REGON: 890685081
Numer NIP: 8831593136
Numer REGON: 890685081
Numer KRS: 0000022829
Nazwa: GE POWER CONTROLS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Piłsudskiego 5
Kod pocztowy: 57-300
Miasto: Kłodzko
Gmina: Kłodzko
Powiat: kłodzki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Strona www: www.gepc.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Klasyfikacja SIC

 • 36430202 Odłączniki, wyłączniki i bezpieczniki
 • 36469905 Osprzęt oświetleniowy ozdobny, handlowy

Klasyfikacja EKD

 • 31211 Produkcja włączników