GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000006809)

KRS: 0000006809

NIP: 5861973356

REGON: 191596415

GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000006809 NIP: 5861973356 REGON: 191596415
Numer NIP: 5861973356
Numer REGON: 191596415
Numer KRS: 0000006809
Nazwa: GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE SKLADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 825 200
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- ---/---
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.szymanek.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 16230302 Budowa linii kanalizacyjnych
  • 17119900 Prace wodociągowe, kanalizacyjne, związane z ogrzewaniem i klimatyzacją

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane