GALREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000289482

NIP: 9452091684

REGON: 120546855

GALREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289482 NIP: 9452091684 REGON: 120546855
Numer NIP: 9452091684
Numer REGON: 120546855
Numer KRS: 0000289482
Nazwa: GALREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ ORAZ ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 250 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Powstańców 66
Kod pocztowy: 31-670
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC