GALILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ruda Śląska)

KRS: 0000291607

NIP: 6412428532

REGON: 240753676

GALILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291607 NIP: 6412428532 REGON: 240753676
Numer NIP: 6412428532
Numer REGON: 240753676
Numer KRS: 0000291607
Nazwa: GALILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czarnoleśna 18
Kod pocztowy: 41-709
Miasto: Ruda Śląska
Gmina: Ruda Śląska
Powiat: Ruda Śląska
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
  • 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  • 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
  • 45.41.Z Tynkowanie
  • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  • 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
  • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa