"GALANT 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Przecław)

KRS: 0000013538

NIP: 8512732934

REGON: 812349665

"GALANT 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013538 NIP: 8512732934 REGON: 812349665
Numer NIP: 8512732934
Numer REGON: 812349665
Numer KRS: 0000013538
Nazwa: "GALANT 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD Z TYM, ŻE WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 20 a/---
Kod pocztowy: 72-005
Miasto: Przecław
Gmina: Kołbaskowo
Powiat: policki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.galant1.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50920208 Zabawki, nie sklasyfikowane
  • 59450201 Zabawki dziecięce oraz gry, z wyłączeniem lalek

Klasyfikacja EKD

  • 51478 Sprzedaż hurtowa gier i zabawek
  • 524855 Sprzedaż detaliczna gier i zabawek