G I K SP Z O O (Rybnik)

KRS: 0000003784

NIP: 6422723540

REGON: 277526115

G I K SP Z O O KRS: 0000003784 NIP: 6422723540 REGON: 277526115
Numer NIP: 6422723540
Numer REGON: 277526115
Numer KRS: 0000003784
Nazwa: G I K SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB PROKURENT ALBO PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GR
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-22
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-02-13
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-03-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lipowa 19A
Kod pocztowy: 44-207
Miasto: Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.gik.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 16110100 Oznakowanie autostrad i budowa odbojowych barier ochronnych
  • 16110102 Instalacje oznakowania autostrad i dróg jezdnych
  • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych

Klasyfikacja EKD

  • 2673 Produkcja znaków drogowych i geodezyjnych kamiennych
  • 45254 Montowanie i spawanie konstrukcji stalowych
  • 454421 Malowanie znaków poziomych na drogach i parkingach