FRUITEX CONSOLIDATED GOSPODARSTWO ROLNE URBANOWICE SP Z O O (Gościęcin)

KRS: 0000002842

NIP: 7491866131

REGON: 531623431

FRUITEX CONSOLIDATED GOSPODARSTWO ROLNE URBANOWICE SP Z O O KRS: 0000002842 NIP: 7491866131 REGON: 531623431
Numer NIP: 7491866131
Numer REGON: 531623431
Numer KRS: 0000002842
Nazwa: FRUITEX CONSOLIDATED GOSPODARSTWO ROLNE URBANOWICE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, WZGLĘDNIE SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK, DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UDZIELONYCH IM UMOCOWAŃ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kozielska 48
Kod pocztowy: 47-270
Miasto: Gościęcin
Gmina: Pawłowiczki
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 01390100 Uprawa roślin na paszę
  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 51910000 Środki zaopatrzenia rolnictwa
  • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa
  • 59990803 Nawozy oraz zaopatrzenie rolnicze

Klasyfikacja EKD

  • 5166 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników
  • 602 Pozostały transport lądowy