"FRANPACK CEE ŚWIECIE" SP Z O O (Świecie)

KRS: 0000008555

NIP: 5591670509

REGON: 091640770

"FRANPACK CEE ŚWIECIE" SP Z O O KRS: 0000008555 NIP: 5591670509 REGON: 091640770
Numer NIP: 5591670509
Numer REGON: 091640770
Numer KRS: 0000008555
Nazwa: "FRANPACK CEE ŚWIECIE" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-01-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-02-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bydgoska 12
Kod pocztowy: 86-100
Miasto: Świecie
Gmina: Świecie
Powiat: świecki
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 26740000 Torby z papieru niepowlekanego oraz torby wielowarstwowe
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 73599900 Wypożyczanie i wynajmowanie sprzętu

Klasyfikacja EKD

  • 701 Obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
  • 7112 Dzierżawa samochodów osobowych bez kierowcy