FORMUS POLSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000011425)

KRS: 0000011425

NIP: 5262177819

REGON: 012711335

FORMUS POLSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000011425 NIP: 5262177819 REGON: 012711335
Numer NIP: 5262177819
Numer REGON: 012711335
Numer KRS: 0000011425
Nazwa: FORMUS POLSKA, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII U 436/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-12-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2002-04-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UMORZENIE
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ----- -----/-----
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.formus.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 48990000 Usługi telekomunikacyjne, niesklasyfikowane
  • 73839905 Usługi przesyłania informacji
  • 89990800 Usługi telekomunikacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 642 Telekomunikacja