"FORMAT" TECHNIKI BUDOWLANE SP Z O O W UPADŁOŚCI (Poznań)

KRS: 0000014255

NIP: 7792034661

REGON: 639523418

"FORMAT" TECHNIKI BUDOWLANE SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000014255 NIP: 7792034661 REGON: 639523418
Numer NIP: 7792034661
Numer REGON: 639523418
Numer KRS: 0000014255
Nazwa: "FORMAT" TECHNIKI BUDOWLANE SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-31
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-09
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-05-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jeleniogórska 7
Kod pocztowy: 60-179
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.tgi.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 17960000 Prace instalacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych
  • 45331 Zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych
  • 45332 Zakładanie instalacji i urządzeń gazowych