"FORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000012959

NIP: 7811692277

REGON: 634192023

"FORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012959 NIP: 7811692277 REGON: 634192023
Numer NIP: 7811692277
Numer REGON: 634192023
Numer KRS: 0000012959
Nazwa: "FORCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 020 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gajowa 6
Kod pocztowy: 60-815
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.forcom.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 35780301 Automatyczne maszyny kasjerów bankowych (ATM)
 • 50459903 Oprogramowanie komputerowe
 • 50840000 Maszyny i urządzenia przemysłowe

Klasyfikacja EKD

 • 30014 Produkcja maszyn liczących, kas rejestrujących, maszyn do frankowania, automatów biletowych
 • 300142 Produkcja kas rejestrujących
 • 524813 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego