FLINT INK POLSKA SP Z O O (Konstantynów Łódzki)

KRS: 0000000635

NIP: 7311805436

REGON: 472856853

FLINT INK POLSKA SP Z O O KRS: 0000000635 NIP: 7311805436 REGON: 472856853
Numer NIP: 7311805436
Numer REGON: 472856853
Numer KRS: 0000000635
Nazwa: FLINT INK POLSKA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ,DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-04-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-04-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kościelna 8/10
Kod pocztowy: 95-050
Miasto: Konstantynów Łódzki
Gmina: Konstantynów Łódzki
Powiat: pabianicki
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane
  • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 52622 Handel obwoźny i okrężny