FIRMA HANDLOWA ARGE SP Z O O (Kraków)

KRS: 0000004625

NIP: 6751216672

REGON: 357055757

FIRMA HANDLOWA ARGE SP Z O O KRS: 0000004625 NIP: 6751216672 REGON: 357055757
Numer NIP: 6751216672
Numer REGON: 357055757
Numer KRS: 0000004625
Nazwa: FIRMA HANDLOWA ARGE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI JEST 1-5 OSOBOWY W PRZYPADKU ZARZĄDU 1-OSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGA SIĘ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPR
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-28
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-10-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-10-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Centralna 53
Kod pocztowy: 31-586
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.arge.krakow.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5051 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych i motocykli