FIRMA BUDOWLANA "PROMNY" SP Z O O (Kluczbork)

KRS: 0000004855

NIP: 7521308276

REGON: 531531516

FIRMA BUDOWLANA "PROMNY" SP Z O O KRS: 0000004855 NIP: 7521308276 REGON: 531531516
Numer NIP: 7521308276
Numer REGON: 531531516
Numer KRS: 0000004855
Nazwa: FIRMA BUDOWLANA "PROMNY" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-03-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sienkiewicza 22
Kod pocztowy: 46-200
Miasto: Kluczbork
Gmina: Kluczbork
Powiat: kluczborski
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.promny.rubikon.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane