"FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ostrów Mazowiecka)

KRS: 0000085547

NIP: 8990203797

REGON: 930130470

"FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000085547 NIP: 8990203797 REGON: 930130470
Numer NIP: 8990203797
Numer REGON: 930130470
Numer KRS: 0000085547
Nazwa: "FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 53 680
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-01-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Wspólnicy
Władysław Frasyniuk

(ur. 25 listopada 1954 r.)

Magdalena Maria Formanowicz

(ur. 18 marca 1978 r.)

Maria Małgorzata Florczuk

(ur. 17 października 1981 r.)

Maria Małgorzata Formanowicz

(ur. 17 października 1981 r.)


wykreślono z rejestru
Zarząd
Paweł Wojciech Dubaniewicz

(ur. 2 marca 1975 r.)

Prezes Zarządu
Ulica: ul. Biała 1
Kod pocztowy: 07-300
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Gmina: Ostrów Mazowiecka
Powiat: ostrowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.fracht.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Podobne podmioty

Firmy
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, Kościuszki 72

KRS: 0000000478

Osoby
Katarzyna Szylar

23 października 1992 r.

Rafał Maciej Krzysztyniak

27 kwietnia 1992 r.

Klasyfikacja PKD

  • 49.41.Z Transport drogowy towarów

Klasyfikacja SIC

  • 41110000 Transport lokalny i podmiejski
  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego
  • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 611 Morski i przybrzeżny transport wodny
  • 6111 Transport morski
  • 6341 Spedycja frachtu