"FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ostrów Mazowiecka)

KRS: 0000085547

NIP: 8990203797

REGON: 930130470

"FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000085547 NIP: 8990203797 REGON: 930130470
Numer NIP: 8990203797
Numer REGON: 930130470
Numer KRS: 0000085547
Nazwa: "FF FRACHT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 53 680
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2002-01-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: ul. Biała 1
Kod pocztowy: 07-300
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Gmina: Ostrów Mazowiecka
Powiat: ostrowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.fracht.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 49.41.Z Transport drogowy towarów

Klasyfikacja SIC

  • 41110000 Transport lokalny i podmiejski
  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego
  • 47310101 Pośrednicy, spedycyjni

Klasyfikacja EKD

  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 611 Morski i przybrzeżny transport wodny
  • 6111 Transport morski
  • 6341 Spedycja frachtu