"FERPOL" SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000010134

NIP: 1132306334

REGON: 017298093

"FERPOL" SP Z O O KRS: 0000010134 NIP: 1132306334 REGON: 017298093
Numer NIP: 1132306334
Numer REGON: 017298093
Numer KRS: 0000010134
Nazwa: "FERPOL" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-08-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-09-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wileńska 14
Kod pocztowy: 03-414
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.ferpol.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47890402 Naprawa wagonów kolejowych
  • 47899900 Usługi transportowe, nie sklasyfikowane
  • 50889903 Sprzęt i wyposażenie kolejowe

Klasyfikacja EKD

  • 5248 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 601 Transport kolejowy