FENIKS-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nowy Dwór Gdański)

KRS: 0000004230

NIP: 5840902871

REGON: 190281980

FENIKS-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000004230 NIP: 5840902871 REGON: 190281980
Numer NIP: 5840902871
Numer REGON: 190281980
Numer KRS: 0000004230
Nazwa: FENIKS-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-12-04
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-12-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Plc Wolności 22
Kod pocztowy: 82-100
Miasto: Nowy Dwór Gdański
Gmina: Nowy Dwór Gdański
Powiat: nowodworski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 51720200 Paliwa i oleje silnikowe
  • 59890000 Sprzedaż paliw, niesklasyfikowanych

Klasyfikacja EKD

  • 51512 Sprzedaż hurtowa paliw ciekłych i produktów pochodnych
  • 52488 Sprzedaż detaliczna paliw stałych, płynnych i gazowych