FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH AGRARIA SP Z O O (Gostyń)

KRS: 0000019465

NIP: 6960007286

REGON: 410306026

FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH AGRARIA SP Z O O KRS: 0000019465 NIP: 6960007286 REGON: 410306026
Numer NIP: 6960007286
Numer REGON: 410306026
Numer KRS: 0000019465
Nazwa: FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH AGRARIA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 DO 3 OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Starogostyńska 10
Kod pocztowy: 63-800
Miasto: Gostyń
Gmina: Gostyń
Powiat: gostyński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 24990000 Wyroby z drewna
  • 35230000 Maszyny i urządzenia rolnicze
  • 35230415 Urządzenia do wylęgu kurcząt, podawania pokarmu i wody
  • 37929907 Przyczepy autobusowe, samochodowe

Klasyfikacja EKD

  • 2051 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
  • 2821 Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
  • 2932 Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa