"FABRYKA TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ" SP Z O O (KRS: 0000004398)

KRS: 0000004398

NIP: 8310003540

REGON: 730016527

"FABRYKA TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ" SP Z O O KRS: 0000004398 NIP: 8310003540 REGON: 730016527
Numer NIP: 8310003540
Numer REGON: 730016527
Numer KRS: 0000004398
Nazwa: "FABRYKA TEKTURY FALISTEJ I OPAKOWAŃ" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-09-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Obywatelska 137
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 26790702 Papier falisty, wykonany z nabytego materiału
  • 26790901 Tektura: sklejana, laminowana, oklejana lub z powlekaną powierzchnią
  • 26799904 Wyroby z tektury

Klasyfikacja EKD

  • 2112 Produkcja papieru i tektury
  • 212 Produkcja wyrobów z papieru i tektury