FABRYKA ŚRUB "ŚRUBENA-PRODUKCJA" SP Z O O (Żywiec)

KRS: 0000004499

NIP: 5532126626

REGON: 072281388

FABRYKA ŚRUB "ŚRUBENA-PRODUKCJA" SP Z O O KRS: 0000004499 NIP: 5532126626 REGON: 072281388
Numer NIP: 5532126626
Numer REGON: 072281388
Numer KRS: 0000004499
Nazwa: FABRYKA ŚRUB "ŚRUBENA-PRODUKCJA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-01-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-01-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grunwaldzka 5
Kod pocztowy: 34-300
Miasto: Żywiec
Gmina: Żywiec
Powiat: żywiecki
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.srubena.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34510000 Śruby i inne wyroby gwintowane
  • 50720104 Śruby
  • 50850401 Łączenia przemysłowe: nakrętki, śruby, wkręty, itd.

Klasyfikacja EKD

  • 2874 Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn