EXTENDED MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000018757

NIP: 6772172939

REGON: 356311320

EXTENDED MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018757 NIP: 6772172939 REGON: 356311320
Numer NIP: 6772172939
Numer REGON: 356311320
Numer KRS: 0000018757
Nazwa: EXTENDED MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 51 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Rydlówka 5/---
Kod pocztowy: 30-363
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: www.xtd.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Podniesienie konkurencyjności firmy Extended Media Sp. Z o.o. Więcej »(490 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 51.22.Z Transport kosmiczny
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 726 Działalność związana z informatyką
 • 744 Reklama