"EXIT J&K" SP Z O O (Chorzów)

KRS: 0000000591

NIP: 6272407635

REGON: 277490860

"EXIT J&K" SP Z O O KRS: 0000000591 NIP: 6272407635 REGON: 277490860
Numer NIP: 6272407635
Numer REGON: 277490860
Numer KRS: 0000000591
Nazwa: "EXIT J&K" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-10-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Katowicka 47
Kod pocztowy: 41-500
Miasto: Chorzów
Gmina: Chorzów
Powiat: Chorzów
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50510214 Rury i tuby, stalowe
  • 50510302 Płachty, blachy, pręty, druty, rury miedziane, itp.
  • 50519901 Pręty, drążki, bloki, blachy, rury, płytki aluminiowe itp.
  • 50840518 Maszyny i urządzenia spawalnicze

Klasyfikacja EKD

  • 51541 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych