EVER SP Z O O (KRS: 0000008260)

KRS: 0000008260

NIP: 7132445932

REGON: 431132943

EVER SP Z O O KRS: 0000008260 NIP: 7132445932 REGON: 431132943
Numer NIP: 7132445932
Numer REGON: 431132943
Numer KRS: 0000008260
Nazwa: EVER SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKAŁDA SIĘ OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-02-17
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-03-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krzczonów-Folwark 15
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50440000 Sprzęt biurowy
  • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe

Klasyfikacja EKD

  • 5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych