EUROTELECOM SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000015680

REGON: 005923057

EUROTELECOM SP Z O O KRS: 0000015680 REGON: 005923057
Numer REGON: 005923057
Numer KRS: 0000015680
Nazwa: EUROTELECOM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000 (DWIEŚCIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-02-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-03-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Świętego Mikołaja 81
Kod pocztowy: 50-126
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street