EUROPE ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000291294

NIP: 7811810127

REGON: 300648625

EUROPE ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291294 NIP: 7811810127 REGON: 300648625
Numer NIP: 7811810127
Numer REGON: 300648625
Numer KRS: 0000291294
Nazwa: EUROPE ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sianowska 37
Kod pocztowy: 60-431
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 17.60.Z Produkcja dzianin
 • 18.10.Z Produkcja odzieży skórzanej
 • 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
 • 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 • 33.40.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
 • 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
 • 36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych
 • 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
 • 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
 • 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.40.Z Bary
 • 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem
 • 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
 • 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 65310000 Agenci i kierownicy rynku nieruchomości