EUROHELIOS SP Z O O (Rzeszów)

KRS: 0000012374

NIP: 8131003061

REGON: 690294837

EUROHELIOS SP Z O O KRS: 0000012374 NIP: 8131003061 REGON: 690294837
Numer NIP: 8131003061
Numer REGON: 690294837
Numer KRS: 0000012374
Nazwa: EUROHELIOS SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: 1.ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO PIĘCIU OSÓB POWOŁYWANYCH UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW,KTÓRE USTALA LICZBĘ JEGO I SKŁAD 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY C
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-11-15
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V U32/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-10-10
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-09-09
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO WYDZIAŁ V GOSPODARCZY - SEKCJA DS UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH - Z DNIA 9.09.2005 R. (SYGN.AKT VU 32/02) STWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 14
Kod pocztowy: 35-105
Miasto: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: PODKARPACKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 32639905 Artykuły stołowe do gospodarstwa domowego i handlowe: półszklane
  • 51990900 Pianki i guma
  • 57199905 Artykuły domowe, inne

Klasyfikacja EKD

  • 514 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
  • 52445 Sprzedaż detaliczna artykułów gospodarstwa domowego z materiałów włókienniczych