EUROCASH DYSTRYBUCJA SP Z O O (Błonie)

KRS: 0000013892

NIP: 5210081125

REGON: 012072941

EUROCASH DYSTRYBUCJA SP Z O O KRS: 0000013892 NIP: 5210081125 REGON: 012072941
Numer NIP: 5210081125
Numer REGON: 012072941
Numer KRS: 0000013892
Nazwa: EUROCASH DYSTRYBUCJA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY RAZEM Z PROKURENTEM MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pass 20C
Kod pocztowy: 05-870
Miasto: Błonie
Gmina: Błonie
Powiat: warszawski zachodni
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.dystrybucja.eurocash.pl/
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5117 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych