"EURO-TRUCK" SP Z O O (Opole)

KRS: 0000018777

NIP: 7542035085

REGON: 531188290

"EURO-TRUCK" SP Z O O KRS: 0000018777 NIP: 7542035085 REGON: 531188290
Numer NIP: 7542035085
Numer REGON: 531188290
Numer KRS: 0000018777
Nazwa: "EURO-TRUCK" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: 1/ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2/ PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM: A/ PREZES - JEDNOOSOBOWO. B/ WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-07-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-08-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Oświęcimska 121
Kod pocztowy: 45-561
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.eurotruck.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 752 Usługi na rzecz całego społeczeństwa