EURO COLOR SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000017215

NIP: 5251303663

REGON: 011999156

EURO COLOR SP Z O O KRS: 0000017215 NIP: 5251303663 REGON: 011999156
Numer NIP: 5251303663
Numer REGON: 011999156
Numer KRS: 0000017215
Nazwa: EURO COLOR SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-01-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-01-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 20/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-09-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-09-07
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC, WYDZIAŁ IX GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNI. 07.09.2007 R. STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTEPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT IX GUP 42/07
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wal Miedzeszyński 630
Kod pocztowy: 03-994
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
  • 52482 Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego