"ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000010025

NIP: 5220101817

REGON: 012034337

"ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010025 NIP: 5220101817 REGON: 012034337
Numer NIP: 5220101817
Numer REGON: 012034337
Numer KRS: 0000010025
Nazwa: "ETC-PZL AEROSPACE INDUSTRIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krakowska 1110/114
Kod pocztowy: 02-256
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.ai.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

 • 36990000 Urządzenia elektryczne, niesklasyfikowane
 • 36990301 Elektryczne symulatory dla celów działań zaradczych
 • 36990302 Symulatory lotów (pomoce szkoleniowe), elektroniczne
 • 36990304 Symulatory jazdy samochodem (pomoce nauki jazdy), elektroniczne
 • 38410200 Aparatura diagnostyczna, medyczna
 • 73710200 Usługi pisania programów komputerowych
 • 73730000 Projektowanie zintegrowanych systemów komputerowych
 • 73759901 Odszukiwanie informacji bazy danych
 • 73759902 Bezpośrednie odszukiwanie informacji bazy danych

Klasyfikacja EKD

 • 3534 Produkcja urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi
 • 524813 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego
 • 724 Bazy danych
 • 73172 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie automatyki i robotyki, elektroniki, informatyki