ETC DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. (Piaseczno)

KRS: 0000006618

NIP: 5850006351

REGON: 190306510

ETC DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. KRS: 0000006618 NIP: 5850006351 REGON: 190306510
Numer NIP: 5850006351
Numer REGON: 190306510
Numer KRS: 0000006618
Nazwa: ETC DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O.
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-07-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-08-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Raszyńska 13
Kod pocztowy: 05-500
Miasto: Piaseczno
Gmina: Piaseczno
Powiat: piaseczyński
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5134 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych